woningmarkt

Het woningtekort in Groot Amsterdam en de Zaanstreek zal verder oplopen als gevolg van de scherpe daling van het aantal afgegeven bouwvergunningen...

Back to the future?!

3 min

Hoe woonden Nederlanders door de eeuwen heen én welke ontwikkelingen leidden tot veranderingen? Die boeiende tijdreis hebben we gevisualiseerd in...

Yvonne van Mierlo
column

Om de huidige problemen op de Nederlandse woningmarkt aan te pakken moet het komende kabinet met een "ambitieus en veelomvattend" woningplan komen...

Van Wijnen wil in de nabije toekomst geen energie-onvriendelijke woningen meer bouwen. Dat zegt topman Edwin van den Berg in een interview met...

Lenny Vulperhorst

Huilie, huilie

2 min

Sinds de invoering van de Woningwet 2015 dient een corporatie naar redelijkheid bij te dragen aan gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Dit wordt ...

Jan Fokkema

Woningbouw in het regeerakkoord?

4 min