Trends

De oude wijn van Wientjes

4 min

Wientjes schenkt oude wijn met zijn Bouwagenda: De kosten in de bouw kunnen minimaal met 30 procent omlaag. Ruim 12,5 jaar geleden riep Jan Hovers...

Sinds de invoering van de Woningwet 2015 dient een corporatie naar redelijkheid bij te dragen aan gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Dit wordt ...

Grote bouwers laten megaprojecten steeds vaker links liggen en stappen regelmatig halverwege de tender uit. Kieskeurigheid wint het weer van...

Het is een bekende irritatie onder ontwikkelaars: trage overheden en lange besluitvormingsprocessen. Het komt regelmatig voor dat de overheid...

Een bestuurder van een bouwbedrijf (B.V.) moet ervoor waken dat bouwprojecten binnen het bouwbedrijf wordt uitgevoerd en niet daarbuiten. Dat is...

Vanwege de aankomende verkiezingen voor de Tweede Kamer vroegen we zeven topvrouwen in de bouw naar wat een nieuw kabinet voor de sector kan...

Wat moet boven aan de Bouwagenda van Taskforce Bouw-voorzitter Bernard Wientjes komen? Welke prioriteiten staan bovenaan om van de bouw een...

Het is voor partijen die een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte aangaan niet altijd duidelijk onder welk huurregime die overeenkomst valt:...

Kan een curator betaling vorderen voor verrichte werkzaamheden terwijl die vordering ten tijde van het faillissement nog niet opeisbaar was?...

Staatssteun en marktconformiteit onder de loep

5 min

De Europese Unie wil gelijke concurrentievoorwaarden scheppen voor alle ondernemingen op de interne markt. Controle op overheidssteun aan...