33 geschreven artikelen

Zondag 23 april is het World Copyright Day. Met dit initiatief staan de VN en...

Ewald van Hal

'n Massa schade

2 min
Ewald van Hal

Kleur bekennen

2 min

Hoe lang is eeuwig?

2 min

Amsterdammers mogen tot 20 februari 2017 hun mening geven over de Overstapregeling. Dat is het plan van de gemeente om erfpachters (eeuwige)...

Column: het juiste klimaat

2 min

Op dit moment vindt in Marrakech weer een klimaatconferentie plaats. De vorige leidde eind 2015 tot het bejubelde Klimaatakkoord van Parijs....

Ewald van Hal

Herkeurde zelfkeuring

2 min

Column: Salvatorische clausule

2 min

Veel algemene voorwaarden sluiten af met de "salvatorische clausule": een juridisch beding met een naam net zo mysterieus als de bron van herkomst...

Bureaucratisering geborgd

2 min

Half juni deed de Vaste Kamercommissie Wonen verslag van haar bevindingen over het Wetsvoorstel kwaliteitsborging bouwen. Over deze wet wordt al...

Ewald van Hal

Silencio positivo

2 min